Carden Aircraft  

XFC  2003

 XFC2003-1st-2nd-3rd-033a.jpg (72139 bytes)
Airplanes
         1st John Glezellis 
              2nd Garrett Morrison 
              3rd Mike McConville 

XFC2003-1st-2nd-3rd-heli-048a.jpg (69129 bytes)  
Helicopters
    1st Jason Krause 
             2nd Curtis Youngblood 
 3rd Alan Szabo Carden Aircraft was well represented at XFC this year

XFC2003-jason-noll-028a.jpg (94878 bytes)

 
XFC2003-jason-noll-108a.jpg (87046 bytes)

 

 

XFC2003-jason-noll-009a.jpg (41260 bytes)

4th Place - Jason Noll 
Carden 35% Edge 540

 

 

 XFC2003-matt-stek-248a.jpg (38460 bytes)

 XFC2003-matt-stek-118a.jpg (142310 bytes)

 6th Place - Matt Stek
Carden 40% Extra 330

 XFC2003-elton-fairless-341a.jpg (106767 bytes)

8th Place - Elton Fairless
Carden 40% Extra 330S

XFC2003-elton-fairless140a.jpg (85253 bytes)

XFC2003-elton-fairless-339a.jpg (36350 bytes)


XFC2003-jason-danhakl-024a.jpg (86962 bytes) XFC2003-jason-danhakl-013ab.jpg (52651 bytes)

XFC2003-jason-danhakl-136a.jpg (78645 bytes)

9th Place - Jason Danhakl
Carden Edge 540

 

 

 

 XFC2003-joe-hunt-022a.jpg (86885 bytes) XFC2003-joe-hunt-076aa.jpg (44029 bytes)

 

XFC2003-joe-hunt-122aa.jpg (94260 bytes) 11th Place - Joe Hunt
Carden 40%Extra 330S

 

 XFC2003-scott-russell-021a.jpg (106972 bytes) XFC2003-scott-russell-109aa.jpg (127076 bytes)

XFC2003-scott-russell-220a.jpg (109561 bytes) 12th Place - Scott Russell
Carden 40% Edge 540

 

 

 

 XFC2003-jeff-heitman-018a.jpg (120347 bytes) XFC2003-jeff-heitman-143a.jpg (96798 bytes)
XFC2003-jeff-heitman-224a.jpg (37610 bytes)

14th Place - Jeff Heitman
Carden 35% Edge 540Call Carden Aircraft (828) 697-7177

06/16/04